Od teraz będziesz miał prawo wiedzieć, ile zarabia Twój kolega z pracy.

2008
Już od soboty 06. 01. w Niemczech zacznie obowiązywać prawo, które będzie zmuszało niemieckie firmy do większej przejrzystości płac.
Oznacza to, że będziesz miała/miał prawo wiedzieć ile zarabia Twój kolega / koleżanka z pracy.
Uchwała ma m.  in. zmniejszyć różnice płac między kobietami, a mężczyznami. Pracownicy firm, która zatrudnia więcej niż 200 osób będą miały prawo wiedzieć ile zarabia ich kolega czy koleżanka o takim samym zakresie obowiązków.
Firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników dodatkowo będą musiały regularnie aktualizować strukturę wynagrodzeń, czyli niwelować różnice w wynagrodzeniach osób zatrudnionych na tym samym stanowisku. Według Federalnego Urzędu Statystycznego różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zajmujących to samo stanowisko to aż 21% na korzyść mężczyzn. Tym samym Niemcy mają jedną z największych różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Europie, gdzie średnia wynosi 16% na korzyść mężczyzn. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na tym samym stanowisku wynikają m. in. z tego, że kobiety częściej niż mężczyżni zatrudniane są w niepełnym wymiarze godzin.
Zdaniem większości niemieckich polityków ustawa o przejrzystości płac to prawdziwy przełom w walce z różnicami płacowymi. Tymczasem krytycy nowej ustawy są zdania, że jej wejście w życie przysporzy pracodawcom więcej niepotrzebnej biurokracji, zwiększy zazdrość między pracownikami, co z kolei niekorzystnie wpłynie na atmosferę w miejscach pracy, a luka płacowa i tak nie zostanie zamknięta do 2046 roku.
In this article

Join the Conversation


Polub ♥ nas na Facebook-u