Będzie powstanie nauczycieli i zmiany w systemie szkolnictwa?

1476

Niemiecki system szkolnictwa wymaga zmian, a przewodniczący Związku Nauczycieli wezwał rodziców do „powstania” i przeforsowania tychże zmian.

Jego zdaniem dużym błędem jest odchodzenie od standardowych ocen na rzecz pisemnych opinii o uczniu. Opinie te często są tak zawiłe, iż rodzice mają problem z jasnym stwierdzeniem, jakiej ocenie odpowiada opinia na temat ich dziecka. Poza tym, niektóre opinie pisemne są dla uczniów znacznie bardziej krzywdzące niż ocenia niedostateczna, co nie wpływa na nich dobrze.

Josef Kraus jako duży błąd wskazuje również odchodzenie od pozostawiania na kolejny rok w tej samej klasie uczniów, którzy nie opanowali dostatecznie dobrze programu. Przewodniczący wymaga dokładniejszej analizy tego, dlaczego dzieci nie radzą sobie z materiałem. Jego zdaniem, pozostanie w tej samej klasie na kolejny rok jest często pomocne.

Dodatkowo mężczyzna chce, aby szkolnictwo nie rozpieszczało uczniów w trakcie ich nauczania, bowiem niższe wymagania w szkole prowadzą później do znacznie większych problemów w życiu dorosłym.

Kraus chce połączenia sił rodziców, którzy będąc jednością mieliby być siłą, której nie mogliby zlekceważyć rządzący.

In this article

Join the Conversation


Polub ♥ nas na Facebook-u