Najwyższe ubóstwo w kraju od lat? Eksperci wyśmiewają statystyki

2261

Jak wynika z najnowszego raportu, w Niemczech jest obecnie najwięcej biednych ludzi od wielu lat.

Niektórzy z ekspertów uważają jednak podane dane za niepoważne. Statystyki wskazują bowiem, że 15,7 procent Niemców żyje w ubóstwie, co stanowi 12,9 miliona osób.

W 2005 roku dla porównania, liczba ta wynosiła 14,7 procent.

Pozorny wzrost ubóstwa ma miejsce mimo tego, iż od lat w Niemczech spada poziom bezrobocia.

W lutym bezrobocie w Niemczech było na rekordowo niskim poziomie i wynosiło około 5,9 procent – na tym samym poziomie co w rekordowym styczniu 1990.

Ludzie bez pracy i osoby samotnie wychowujące dzieci były szczególnie narażone na ubóstwo. Jedna trzecia wszystkich cudzoziemców żyła w biedzie, podczas gdy jedna czwarta wszystkich rodzin z trojgiem lub więcej dzieci była w trudnej sytuacji materialnej.

W ciągu dekady wzrosła też liczba emerytów poniżej granicy ubóstwa o 49 procent.

Eksperci są jednak zdania, że wszystkie przedstawione dane są śmieszne, bo są podparte głębszymi analizami.

In this article

Join the Conversation


Polub ♥ nas na Facebook-u