Wykształcenie wyższe w Niemczech dalej bez opłat

1526

Jak wynika z raportu na temat szkolnictwa wyższego przeprowadzonego w trzynastu krajach, Niemcy pozostają jednym państwem, które oferuje wyższe wykształcenie bez czesnego dla prawie wszystkich uczniów.

Badanie przeprowadzone przez grupę amerykańskich naukowców mówi, iż „tylko niewielka liczba prywatnych placówek oświatowych żąda czesnego od studentów”.

„Niemcy są jedynym krajem, w którym polityka wciąż opiera się na zapewnieniu edukacji bez wpłaty czesnego dla prawie wszystkich studentów.”

Zachowanie Niemców było i jest sprzeczne z globalnym trendem, który sprawił, że większość szkół zaczęło pobierać czesne z racji tego, iż inne placówki nie zdołały pokryć zapotrzebowania studentów. Prywatne szkoły szybko wypełniły lukę, ale ich poziom znacznie odbiegał od placówek publicznych.

Przeprowadzone badania obejmowały takie kraje jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Egipt, Ghana, Australia, Chiny, Indie, Japonia, Brazylia, Chile i USA.

Raport stwierdza jednocześnie, że wykształcenie wyższe nie jest już przywilejem elit. W wielu krajach ponad połowa grup kończących naukę w szkołach średnich udała się na studia, w tym również w Niemczech.

In this article

Join the Conversation


Polub ♥ nas na Facebook-u